Tak rośnie moja kolekcja:

 

1 lipiec 2012 - 0 kapsli

31 grudzień 2013r. - 1 929 kapsli

31 grudzień 2014r. - 5 008 kapsli

31 grudzień 2015r. - 8 572 kapsle

31 grudzień 2016r. - 10 685 kapsli

31 grudzień 2017r. - 13 844 kapsle

 

P O L S K A

Z A G R A N I C A

OSTATNIA AKTUALIZACJA:     15.09.2018 r.